Slaaponderzoek

Slaaponderzoek

FRESH SLAAP biedt in samenwerking met onze partner Itamar Medical een slaaponderzoek aan middels de WATCHPAT.
Indien een van onze slaapspecialisten na het online consult reden ziet om een slaaponderzoek te laten uitvoeren bij u zal de Watchpat worden opgestuurd naar uw huisadres, waarna u zelf het gebruiksvriendelijke apparaat kan gebruiken. Bekijk hiervoor onderstaand instructie filmpje.

De gegevens worden via een app automatisch doorgestuurd naar een van onze slaapspecialisten, welke zal bepalen of er sprake is van OSAS of Centrale Apneu. Is dat niet het geval dan bent u gewoon een snurker en kunnen we u direct helpen. Indien er OSAS of Centrale Apneu wordt geconstateerd zullen wij u verwijzen naar KNO-arts, Longarts of Neuroloog.

De Watchpat meet o.a. zie hieronder.

RDI


RDI staat voor Respiratory Disturbance Index, Deze score wordt op een vergelijkbare manier als de AHI gemeten, maar
meet niet alleen de ademstops maar ook zogenaamde RERA events (respiratory-effort related arousals). Dat zijn korte slaaponderbrekingen (<5 seconden)
die kunnen optreden na een ademstop en de kwaliteit van slaap nadelig kunnen beïnvloeden.


ODI

ODI staat voor Oxygen Desaturation Index, de Watchpat meet het aantal keer per nacht dat het zuurstof gehalte (%O2) met 4% daalt in je bloed. Dit gebeurt middels de vingersensor (oximeter) en is een belangrijke parameter om te bepalen of er sprake is van ademstops met significante daling van zuurstof in het bloed.

SI (dB)

SI staat voor Snoring Intensity. De Watchpat meet ook de mate van snurken en hoe hard er wordt gesnurkt, dit wordt gemeten in het aantal decibel (dB) dat een snurker produceert. Alle snurkgeluiden boven de 40dB worden door de Watchpat geregistreerd in combinatie met de lichaamshouding, hierdoor kunnen we goed bepalen of u een rugsnurker bent.

AHI

AHI staat voor Apneu/Hypopneu Index en staat voor het aantal gemeten ademstops/uur die langer dan 10 seconden duren. De AHI wordt ook gebruikt om de mate van slaapapneu te bepalen.